Den Spiritistiska Doktrinen eller Spiritismen

Vad den är:

Vad den revelerar:

Dess omfattning:

Dess fundamentala lärosatser:

Internationella Spiritistiska Rådet

http://www.spiritist.org